Jdi na obsah Jdi na menu
 

 

.

Práva a povinnosti Vivandière


.

Status markytánek francouzské armády

 

 

Markytánky zvané vivandiére jsou civilní osoby, které však podléhají vojenskému velení tak, jak je to chápáno v rámci reenactmentu, tzn. mají právě tak jako každý voják v rámci reenactmentu povinnost uposlechnout rozkazy velitele domovské jednotky a pokyny první Vivandiére. Tato bude pro každou akci individuálně určena štábem na základě zúčastněných jednotek, podle počtu vojáků, počtu markytánek, prostoru atd. a po dobu akce mu bude podléhat.

 

Obrazek

Markytánky mají právo a povinnost nosit medailon s označením „Vivandiére“, pokud jej obdržely. První Vivandiére bude vybírána přednostně z řad markytánek s medailonem. Markytánky v domovské jednotce podléhají pokynům markytánek s medailonem.

Medailon navrhuje svým markytánkám velitel domovské jednotky. Odejmutí medailonu se děje pouze na základě hrubého porušení kázně. O odejmutí medailonu rozhodne velitel domovské jednotky například na návrh svých vojáků nebo na návrh vrchního velitele fr. armády. Každá markytánka se sama může svého medailonu kdykoliv vzdát.

 

Markytánky se zúčastňují jim určených nástupů, přehlídek, pochodů a různých dalších činností. Bitev se aktivně zúčastňují pouze výjimečně na pokyn některého z velitelů oprávněného o tomto rozhodovat. Jejich konkrétní pozice a náplň činnosti je na každé akci variabilní (např. hlídání tábora, donáška vody, výdej stravy, atp, dle aktuální situace a potřeb jednotek a štábu).

 

 

 

 Tvarožná  24.1.2009