Jdi na obsah Jdi na menu
 

Napoleon ve Znojmě 1805

 

 

Napoleon ve Znojmě 1805
 
 

Město Znojmo prožívalo v listopadu 1805 rušné chvíle. Od Dunaje ustupovaly směrem k Brnu domácí rakouské i spojenecké ruské armády, ve Znojmě byly 3. října a s nimi prchali i někteří obyvatelé Vídně. 16. listopadu byl ve městě celkový poplach, odjížděli poslední příslušníci spojeneckých armád a ti, kteří se zdrželi, upadli do francouzského zajetí, neboť následně 17.listopadu bylo město snad během půl hodiny v rukou Francouzů.

Ti se ve městě rychle zabydleli. Nejdříve bylo určeno obydlí pro císaře Napoleona, jímž se stal dům č.207 (dnes č.9) na Horním náměstí. Byl to tehdy dům měšťana Schultze. (Až od roku 1810 patřil Ugartům a dnes je znám jako Ugartův palác. Od devadesátých let 20. stol. je na něm umístěna pamětní deska Napoleonova pobytu ).

Ve Znojmě se také ubytoval i francouzský maršál Lannes ( v domě č. 161 na Dolním náměstí, dnes č. 10 na Masarykově náměstí, vedle Domu umění).

Všichni čekali 17.listopadu Napoleona. Ten se však zdržel v Louce, tehdy již továrně na tabák, kde přijal občerstvení.

Podle deníku hraběnky Marie Anny Ugartové, roz.Windischgrätzové, která ve Znojmě bydlela, přijel Napoleon do města příštího dne, 18.listopadu. Autorka deníku ho osobně viděla vstupovat s mameluky a gardou do domu pana Schultze na Horním náměstí. Zapsala si, že Napoleon měl jen šedý plášť velmi špatného vzhledu, ošklivý malý klobouk a jel na malém arabském koni. Hned příštího dne 19. listopadu si zapsala, že ráno odjel císař Napoleon s celou svou suitou k Brnu. (Zde pak 2.12. svedl slavnou bitvu u Slavkova).

 

 

Další svědectví, které se zachovalo o pobytu vojsk ve Znojmě v roce 1805 je pamětní zápis, nalezený v roce 1983 při opravě domu č.19 v Kovářské ulici. Nalezlo se plechové pouzdro s pamětní pergamenovou listinou z roku 1842 od bývalého majitele domu Johanna Höcka.
V ní píše (německy)  „milovaným potomkům“. Část českého překladu, týkajícího se napoleonských válek v r.1805 uvádíme:
„... 17.října 1805 táhlo Znojmem a nejblíže ležícími vesnicemi pět jedoucích kolon ruských vojáků čítajících 32 278 mužů, které v listopadu
téhož roku šestá kolona se 7062 muži následovala, ale již 17.listopadu 1805 se tlačili Francouzi pod znojemskými zdmi .Rusové po
ostrém předcházejícím boji přejeli u Starého Šaldorfa přes Dyjský most, který byl vypálen. Napoleon vtáhl v čele svého vojska s 10 000 muži gardy a 24 mameluky a zdržel se ve Znojmě dva dny a odjel potom svést bitvu u Slavkova dne 2.prosince 1805....“


          Další svědectví o pobytu vojsk je z farní kroniky obce Přímětice:
1805 - ve 3. roce války s Francouzi také Přímětice hodně utrpěly. Když Napoleon přitáhl k Vídni, pouze bdělostí ruského velitele Kutuzova byli odraženi, nebyly totiž ve Vídni spáleny mosty. Kutuzov, aby zachránil své vojsko a získal příhodné místo k obraně, ustupoval ke Znojmu. U Znojma spálil veliký dřevěný most a uchránil tak vesnice na druhé straně od válečných útrap. Francouzi je pronásledovali, takže Rusové museli u Znojma vše nechat ležet a zachránit se. Francouzští jezdci však přešli Dyji u Sedlešovic 17.11.1805 a vtrhli do Znojma. Ruské vojsko muselo vše nechat a zachránit se ústupem.
Kolem 3.hodiny přijeli tři jezdci do Přímětic, žádali peníze a zmizeli.
Kolem 4. hodiny přijel 3. francouzský pluk, ve Znojmě a okolí bylo v té době 40 tisíc Francouzů. Na faře bydlel plukovník, dva majoři, dva adjutanti, 40 vojáků a sluhů a 50 koní. Kolem Znojma je vidět mnohé ohně, proto se všichni velmi báli. Francouzští důstojníci se chovali velmi slušně, zvláště jeden adjutant nás chránil proti výtržnostem vojáků s nasazením vlastního života.
19.11. přišlo na faru 3x za sebou množství vojáků s koňmi,jednou dokonce sto najednou. Všichni žádali potraviny pro sebe a krmení pro koně. Byly to nejhorší dva dny - snědli za 4 q našeho chleba, vypili 70 věder vína aj. Vyjedli faru tak, že nezůstalo nic.
Mnoho vojáků bylo nemocných. Z domácích však nikdo neonemocněl, ač od 3.hod ráno do 12.hod. v noci jsme posluhovali.
Pěšáci odešli 21.11. do Jihlavy.
Pak v noci přišli dragouni, kterých se všichni nejvíce báli. Chovali se zde velmi špatně. Ráno v 5 hodin zase odjeli.
27.11. přišli další se 600 koňmi a pyrotechnici. Od Budějovic do Jihlavy se táhli Bavoráci s princem Ferdinandem, zato pyrotechnici ve velkém zmatku utíkali přes Dyji.
Poslední vojáci odešli z Přímětic až 4.1.1806.
Během těchto 7 týdnů živení vojska faráře stálo 3000 zlatých.
10% farníků zemřelo na nemoci od vojáků – za rok 141 pohřbů. Většina byla nemocných, jen farář sám byl v domě zdravý.


To byl ovšem jen počátek francouzské přítomnosti ve Znojmě. Pobyt vojsk se protáhl až do 6.ledna 1806, kdy oddíly konečně opustily vyčerpané město.