Jdi na obsah Jdi na menu
 

PRVNÍ LEKCE.

 

Zásady držení zbraní – na rameno zbraň

 

1. Nováček je v postavení, jež bylo předepsáno v první lekci první části. Instruktor jej naučí zvedat předloktí levé ruky bez ohýbání zápěstí. Pak instruktor zvedne zbraň a uchopí ji následujícím způsobem:

2.    Zbraň do levé ruky, paže velmi volně prohnutá, loket je za a při trupu, aniž by se jej dotýkal, dlaň ruky přitištěná na vnější plochu pažby, vnější hrana pažby je na prvních kloubech prstů. Pata pažby je mezi ukazovákem a prostředníkem, palec je svrchu, zbývající dva prsty jsou pod pažbou, jež je podle vzrůstu vojáka tlačena více či méně dozadu tak, aby byla zbraň při čelním pohledu neustále kolmo vzhůru a aby ji pohyb stehna při pochodu nezvedal, ani s ní nekýval, nabiják k rameni. Pravá ruka je přirozeně spuštěná, jak bylo popsáno v první části první lekce.

 

Poznámky k držení zbraní.

 

1.  Není vzácností setkat se s nováčky, kteří mají přirozené nedostatky v držení ramen, hrudi a boků: instruktor musí usilovat, jak jen to bude možné, o jejich nápravu ještě než nechá nováčky nosit zbraň. Následně musí být na tyto nedostatky pozorný při nácviku držení zbraně, tak, aby byl celkový vzhled vojáků jednotný, aniž by byl jejich postoj nucený.

2.  Všimne si, že nováčci, když začínají nosit zbraň, jsou náchylní k chybám v postoji, zejména tlačí ramena dozadu, což způsobí, že zbraň přichází o svůj opěrný bod. Také spouštějí levou ruku a snižují levé rameno, aby jim zbraň nevypadla,  prohýbají se v bocích, roztahují lokty, aby dosáhli rovnováhy, atd.

3.  Instruktor bude věnovat pozornost nápravě těchto nedostatků a neustálému zdokonalování jejich pozice. Občas jim odebere zbraň a opět jim ji vrátí, nebude je zpočátku příliš unavovat. Bude se soustředit na to, aby jim postupně vštípil správný postoj, tak přirozený a snadný, že jej budou moci dlouho zachovávat bez únavy.

4.  A konečně,  instruktor musí věnovat pozornost tomu, aby zbrň nebyla držena příliš vysoko, ani příliš nízko. Kdyby to bylo příliš vysoko, voják by musel ohnout levý loket a zabíral by v řadu příliš mnoho místa, zbraň by byla vratká. Kdyby se držela nízko, voják by neměl dostatek místa pro volné ovládání své zbraně, protože zástupy by byly příliš stěsnané, levá ruka by se příliš namáhala, ovlivňovala držení ramene, atd.

5.  Instruktor nechá opakovat pohyby tête à droite (vpravo hleď) a tête à gauche (vlevo hleď), i à-droite (vpravo v bok), à-gauche (vlevo v bok) a demi-tour à droite (čelem vzad) se zbraní, než přistoupí ke druhé lekci.

                                                       ZPĚT

Postoj vojáka se zbraní u nohy.

Ruka spuštěná, hlaveň mezi palcem a ukazovákem nataženým podél kování. Zbývající prsty natažené a spojené, ústí hlavně asi dva palce [5,4 cm] od pravého ramene, nabiják vpřed, pata pažby vedle a proti pravé špičce, zbraň svisle.

 Bude-li instruktor chtít nechat vojáky v této pozici odpočinout, zavelí:

REPOS. [repo] (pohov)

 

Na tento povel voják položí ruku na nabiják a přiloží ústí hlavně proti pravému ramenu.

Jakmile bude následně instruktor chtít změnit postoj vojáka z odpočinkového na nehybný, zavelí: 

    1. Garde à vous. [gard avů] (pozor)

2. PELOTON. [peloton] (oddíle) 

Na druhý povel voják zaujme znovu postoj se zbraní u nohy,

 

 

Prohlídka zbraní 

Voják stojí se zbraní u nohy, instruktor velí:

     Inspection ═ DES ARMES. [enspeksjon ═ dezarm] (prohlídka zbraní)

 Jedna doba a jeden pohyb.

 

Provést na levé patě tři osminy obratu doprava [faire un à-droite et demi], současně přenést pravou nohu na šest palců[16,2 cm] od levé, kolmo dozadu za linii, nohy v pravém úhlu. Rázně uchopit zbraň levou rukou na úrovni posledního knoflíku kabátku, naklonit ústí hlavně dozadu, aniž by se hnula pažba, nabiják je otočený k tělu. Přenést současně pravou ruku na bajonet, uchopit jej za objímku a rameno tak, že konec objímky přesahuje konec ruky o jeden palec [2,707 cm], a při jeho vytahování natáhnout palec podél čepele. Vyjmout bajonet z pochvy, přenést ji k ústí hlavně a nasadit. Ihned uchopit nabiják, vytáhnout jej, jak bylo popsáno pro nabíjení na dvanáct dob, nechat jej vklouznout do hlavně a obrátit se čelem vpřed do postoje se zbraní u nohy;

Inspektor procházející před řadem následně prohlédne zbraň každého vojáka. Každý voják ve chvíli, kdy před něj přistoupí instruktor, zvedne svižně svou zbraň pravou rukou, uchopí ji levou rukou mezi první objímkou a pružinou ocílky, zámkem ven. Levá ruka ve výšce brady, zbraň na úrovni levého oka. Inspektor ji vezme a po prohlídce vrátí. Voják ji převezme pravou rukou a umístí ji do pozice k noze zbraň.

Jakmile jej instruktor přejde, vrátí voják sám nabiják do úchopek stejným způsobem, jaký byl popsán pro prohlídku zbraní a poté se postaví čelem vpřed.

Jestliže si instruktor přeje namísto prohlídky zbraní jen umístění bajonetu na ústí hlavně, zavelí:

  

Bajonet nasadit

 

Baïonette ═ AU CANON. [bajonet ═ okanon] (bajonet nasadit)

 

Jedna doba a jeden pohyb.

 

Zaujmout výše uvedenou pozici, nasadit bajonet na ústí hlavně jak bylo vysvětleno a okamžitě se postavit čelem vpřed.

 

 

Nabiják do hlavně

Jestliže chce instruktor nechat vložit nabiják do hlavně, aby provedl prohlídku zbraní, a bajonet je nasazen, zavelí:

Baguette ═ DANS LE CANON. [baget ═ dan l kanon] (nabiják do hlavně)

Jedna doba a jeden pohyb.

 

Vložit nabiják do hlavně jak bylo vysvětleno výše a okamžitě se postavit čelem vpřed. Dát nabiják zpět, jakmile je zbraň prohlédnuta.

Voják nebude zvedat zbraň, aby ji instruktorovi předvedl. Instruktor se pouze přesvědčí, že zbraň není nabita. Aby se o tom ujistil, uchopí nabiják za užší konec a nechá jej v hlavni poskočit.